2024. június 18. kedd
 
 
2013. december 27. Művelődési Ház állás PDF Nyomtatás E-mail
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkLinkter.huvipstart.huMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huDel.icio.usTwitterJP-Bookmark
2013. december 27. péntek, 13:28

 A téti művelődési ház keres agilis, középfokú végzettségű munkatársat!

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 13.

 

Téti Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Téti Kisfaludy Károly ÁMK Téti Művelődési Ház
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9100 Tét, Fő utca 80.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A település közművelődési, közösségi életének koordinálása, szervezése, a művelődési házzal és az IKSZT-vel kapcsolatos feladatok ellátása. Könyvtár és információs szolgáltatások, valamint közművelődési tevékenység közösség- és egészségfejlesztési feladatok, melyen belül- ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúsági fejlesztési folyamatok generálása és nyomon követése. Közművelődési programok szervezése (pl. városnap), kapcsolattartás a település civil szervezeteivel, lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése. Újságszerkesztés, videózás-fényképezés és szerkesztésük, pályázatok figyelemmel kísérése és elkészítése. Közreműködés a pályázatok szervezési és lebonyolítási feladataiban. A közösségi térre vonatkozó rendeletmódosításoknak folyamatos figyelemmel követése. Kinevezéstől számított 30 napon belül (azután évente) az IKSZT működéséről éves munkaterv készítése. Szakmai kapcsolattartás ÁMK és IKSZT vezetőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, középfokú közművelődési szakember szakképesítés,

 • Felhasználói szintű Office -iroda, kép-kiadványszerkesztés alkalmazások- ismerete,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 • magyar állampolgárság

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

 • a munkáltató által előírt továbbképzésben való részvétel vállalása (e-tanácsadó, kompetencia fejlesztés, közösségi animátor, szakmai műhelyekben való részvétel)

 • képzések felderítése, azokon való részvétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, szakképzésben szerzett népművelői szervező, könyvtári asszisztens,

 • Pályázat készítés és pályázat kezelés területén szerzett gyakorlat

 • A pályázati feltételeket meghaladó szintű informatikai ismeretek

 • E- tanácsadó végzettség

 • Pályakezdő fiatal jelentkezése

 • Rendezvényszervezés területén szerzett tapasztalat

 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,

 • minőségi és hatékony munkavégzés,

 • megbízhatóság,

 • precizitás, pontosság,

 • rendszerszemlélet,

 • logikus gondolkodás,

 • jó együttműködési képesség,

 • konfliktuskezelés,

 • határozottság,

 • kiváló szintű kommunikációs képesség,

 • kiváló szintű kapcsolattartó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz 45/2013.(III.20.) korm. rend. 1. számú melléklete szerint

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló irat (tértívevény) fénymásolata

 • Iskolai végzettséget (egyéb képesítéseket, szakvizsgát) tanúsító oklevél másolata

 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

 • Nyilatkozat a pályázati eljárásban résztvevők betekintési jogáról, tesztírás vállalása

 • Az IKSZT működtetésével kapcsolatos elképzelések bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csécs Károly Istvánné nyújt, a 96/461-278 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Téti Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9100 Tét, Debrecen utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3008/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra és tesztírásra - a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül - kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - hiánytalanul benyújtják. Az intézményvezető döntése és tesztírás alapján kerül az ügyintéző kinevezésre. A kinevezési jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • hirdetőtáblán - 2013. december 23.

 • honlapon - 2013. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tet.hu honlapon szerezhet.

 

Módosítás dátuma: 2013. december 27. péntek, 13:51
 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkLinkter.huvipstart.huMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huDel.icio.usTwitterJP-Bookmark